Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. je hlavním lékařem urologické kliniky UroKlinikum v Praze a současně přednostou Urologické kliniky Fakultní nemocnice Motol.

Profesor Babjuk specialistou oboru urologie se zaměřením na léčbu nádorových onemocnění.

Je členem českých i mezinárodních odborných společností, komisí či výborů a výrazně se podílí na organizaci vědeckých setkání. Kromě urologické praxe se zabývá také vědeckou činností. V oblasti urologie opakovaně získal cenu IPVZ za nejlepší vědeckou práci a několik dalších významných ocenění.

Profesor Babjuk vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, složil atestační zkoušky I. i II. stupně z urologie a má též atestaci z klinické onkologie. Roku 2003 byl jmenován docentem pro obor urologie (habilitační práce “Moderní neinvazivní a endoskopická diagnostika nádorů močového měchýře”).

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Zkušenosti

V průběhu své praxe profesor Babjuk vystřídal různé pozice – od sekundárního lékaře, přes odborného asistenta, docenta a profesora na Urologické klinice, až po přednostu urologické kliniky FN Motol a 2. LF UK v Praze. Od roku 1990 absolvoval zahraniční stáže v Německu (Bonn, Wuppertal, Mnichov, Drážďany) a USA (Brady Urological Institute, Johns Hopkins Hospital, Baltimore). Za tuto dobu provedl stovky operací a nasbíral tak nesčetné operační zkušenosti (např. radikální cystektomie s derivací moči, radikální prostatektomie, endourologické zákroky, laparoskopické operace na ledvinách a nadledvinách aj.).

V odborných společenstvech a další

Výbory a komise: Komise 04 – chirurgické obory Vědecké rady Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví, Komise pro časný záchyt karcinomu prostaty Ministerstva zdravotnictví ČR, zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru Urologie a Dětská urologie, výboru České urologické společnosti ČLS JEP a předseda České urologické společnosti ČLS JEP, předseda oborové komise urologie (OKU) ČLK, člen vědecké rady ČLK, předseda skupiny pro tvorbu doporučených postupů (guidelines) u povrchových nádorů močového měchýře Evropské urologické společnosti (EAU), člen „Clinical studies committee“ Evropské urologické společnosti

Odborné společnosti: AUA – Americká urologická společnost, ČLK – Česká lékařská komora, ČUS JEP – Česká urologická společnost, Česká onkologická společnost, EAU – Evropská urologická společnost, SIU – Světová urologická společnost, člen sboru lektorů Evropské školy urologie (European School of Urology)

Redakční rady: European Urology, World Journal of Urology, Central European Journal of Urology, Česká Urologie (časopis České Urologické Společnosti – ČUS), Urologické listy, Prague Medical Report

 

 

Recenzent odborných časopisů, organizace setkání

Prof. Babjuk je recenzentem odborných vědeckých časopisů Česká Urologie, European Urology, Urology, Urologia Internationalis, Journal of Urology, World Journal of Urology

 

 

Ceny a ocenění

Prof. Babjuk je držitelem Ceny Josefa Hlávky kolektivu autorů, Ceny Ministra zdravotnictví za plnění grantového úkolu, opakovaně Cena České urologické společnosti ČLS JEP za nejlepší vědeckou práci, též opakovaně Ceny IPVZ za nejlepší vědeckou práci a Ceny IPVZ za nejlepší monografii.

Prof. Babjuk se nejen účastní vědeckých setkání, ale také je jedním z jejich organizátorů. Podílel se např. na organizaci těchto setkání: Kongres České urologické společnosti a Slovenské urologické společnosti, Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP a Zimní urologické sympózium.

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. byl v listopadu 2017 na slavnostním galavečeru v Hong Kongu jmenován hostujícím profesorem pro rok 2017 na The Chinese University of Hong Kong. Profesor Babjuk tak byl oceněn za svou dlouholetou činnost v oblasti léčby nádorových urologických onemocnění.

Kontaktujte kliniku Uroklinikum.cz

UroKlinikum – urologická ambulance v Praze – www.uroklinikum.cz